Dzisiaj jest czwartek, 19 pazdziernika 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Meldunek o zimowym utrzymaniu dr??g
zdjęcie do wiadomościOpis stanu przewa??aj?cego:
czarne mokre, b??oto po??niegowe.

Opis najtrudniejszych warunk??w: ??nieg zaje??d??ony (miejscami na odcinkach le??nych i w terenie niezabudowanym)

Prosimy o ostro??n? i rozwa??n? jazd? z pr?dko??ci? dostosowan? do warunk??w panuj?cych na drogach.
autor:
Dariusz Kotowski
Witamy w serwisie ZarzÄ?du Dr??g Powiatowych w Opolu
zdjęcie do wiadomościDzi?? rusza oficjalny serwis internetowy Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu pod adresem zdp.opole.pl

Na stronach serwisu b?dzie mo??na:
- zapozna? si? z funkcjonowaniem tut. Zarz?du,
- pobra? wzory pism,
- sprawdzi? czy dana droga jest drog? powiatow?,
- zg??osi? usterk? drog? elektroniczn?.

Zapraszamy do korzystania z serwisu!
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator