Dzisiaj jest wtorek, 17 stycznia 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zmiana godzin pracy ZDP w Opolu13.01.2017, 14:00
Od 1 stycznia 2017 r. Zarz????d Dr??g Powiatowych w Opolu pracuje w godzinach:
poniedzia??ek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:00
pi????tek 7:30 - 14:00
autor:
Dariusz Kotowski
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu pracuje kr??cej01.06.2016, 07:46
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 03 czerwca 2016r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00
autor:
Wojciech Duda
5 czerwca, Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu nieczynny.21.05.2015, 15:08
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 5 czerwca 2015 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.
5 czerwca zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce ??wi?to w dniu 15 sierpnia, zgodnie z art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. 2014r., poz.1502 z p????.zm.)

autor:
Wojciech Duda
10 listopada 2014 ZDP w Opolu nieczynny.31.10.2014, 09:50
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 10 listopada 2014 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.

10 listopada zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce ??wi?to w sobot? 1 listopada, zgodnie z Zarz?dzeniem Dyrektora Nr 0135/2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.
autor:
Wojciech Duda

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator